Новини
Изключи осветлението за един час заедно с 1 милиард съмишленици на цялата планета Зема точно в 20:30 ч. на 28 март.

Работата ни в областта на ефективните топлоизолации ни дава удовлетворение, че подпомагаме устойчивото развитие, предлагайки продукти, намаляващи разхода на енергия и съответно вредните въглеродни емисии. През последните години развихме и наложихме концепцията енергоефективно строителство "Мултикомфортната къща", гарантираща:

* Топлинен комфорт - освежаващ хлад през лятото и уютна топлина през зимата
* Добро качество на въздуха чрез оптимизирана вентилация
* По-малки сметки за енергия - повече средства за удовлетворението от живота
* Използване на местни и възобновяеми енергийни източници
* Независимост от външни доставчици на енергия
* Активна защита на околната среда
* По-висока стойност на имота

Тази концепция, чрез драстично намаляване на загубите от топлопренасяне, чрез:

* пасивно използване на слънчевата енергия
* полагане на качествена топлоизолация
* елиминиране на топлинните мостове
* гарантиране на въздухонепроницаемост на сградната обвивка
* използване на контролирана вентилационна система

позволява намаляването на енергията за отопление до 90%, без да налага ограничения на обитателите или да ги лишава от удобства.

Делът на енергията за осветление, консумирана в жилищата, е едва 1,5%. С изключване на осветлението за 1 час правим само малка крачка към спиране на климатичните промени. Но това действие е осъзнат избор и разумна стъпка към по-добро бъдеще.