13-ти Международен конкурс за студенти по архитектура „Изовер Мулти-Комфортна Къща” 2017 - Обновяване на жилищна група в гр. Мадрид