Търговски представител за Варна и Източна България