6-ти Международен конкурс на Изовер за студентски проект