Потребителите често биват объркани от разнообразието на изолационни материали и още повече от информацията за тях. Ако преди години изборът се е свеждал до стиропор, то сега разнообразието на изолации изисква по-дълбоки познания за техните характеристики и свойства. 

Производство на стъклена вата.

Стъклената вата е високотехнологичен продукт. През последните 70 години, Сен Гобен Изовер непрекъснато подобрява качествата и характеристиките на продуктите си, като всяка година регистрирамножество патенти. Днешната стъклена вата няма нищо общо с тази направена през 1970г. Затова в Изовер говорим за стъклени вати, а не за стъклена вата в единствено число, тъй като има голямо разнообразие от видове, свойства, приложения и формати.
Топлинните свойства са подобрени с 20% за последните 10 години и днес 15см вата с коефициент за топлопроводност (λ)= 0,030 W/m.K изолира по-добре от 20 см с λ=0,040 W/m.K. Сега ватите Изовер са изключително приятни за работа и могат да бъдат каширани с фини воали за подобряване на комфорта.
 
Стъклената вата се прави от естествен пясък, един от най-разпространените минерали на земята, към който се добавят до 80% рециклирано стъкло и топилка. Стъклото е материал, който може да бъде рециклиран безкрайно, а продуктовите отпадъци се свеждат до минимум, тъй като се връщат обратно в началния производствен процес.

Суровината се разтапя при 1100oC в електрическа пещ. Фибрите се образуват чрез центрофугиране през въртящи се дискове. Фиберизацията е пълна. Прибавят се лепилни съставки и други характерни елементи, след което ватата се пресова и се навива на ролки. Накрая се пакетира.

Изовер е създател на ТЕЛ технологията за производство на стъклена вата и използва възможно най-ефикасните технологии за своите пещи и съоръжения, що се отнася до производство и енергийна консумация, за да пести електроенергия, оптимизира процеса на горене и по този начин да намали емисиите на СО2. За да се намали замърсяването на околната среда, изхвърлените по време на производствения процес газовe се филтрират.

Стъклената минерална вата се произвежда на ролки и на плочи с различни плътности в зависимост от приложението на материала. Почти няма приложение, което стъклената вата да не покрива.

Приложенията на стъклена минерална вата се делят на три основни категории:   

1. Приложения в жилищни и административни сгради: топло-, звукоизолация и пожарна защита на дървени и бетонови скатни покриви, външни стени, вътрешни преградни стени и предстенни обшивки, окачени тавани, плаващи и повдигнати подове и др.
 
2. Приложения в индустриални и търговски сгради: топло-, звукоизолация и пожарна защита на покриви, външни стени с метални касети, вътрешни преградни стени и тавани, сандвич панели, тръбопроводи, и др.

3. Други приложения: в производството на домакински електро уреди, бойлери, противопожарни преградни стени, транспорт.

В зависимост от мястото на приложение на изолацията, от голямо значение ще са характеристиките като топло- и звукоизолация, звукопоглъщане, противопожарна защита, съпротивление на преминаване на водните пари и водонепроницаемост. Голяма роля могат да играят и други критерии, като например въздействието върху околната среда.
 
1. Топлоизолация. Преди да изберете изолационен материал първо трябва да обърнете внимание на топлинните му характеристики, изразени с коефициент на топлинно съпротивление (R) и коефициент на топлопроводност ламбда (λ).
Сухият и неподвижен въздух с температура 100oC е най-добрият изолатор на земята. Неговият коефициент на топлопроводност (изразен с ламбда λ ) е 0,025 W/m.K (ват на метър градус по калвин). Топлопроводността на стъклената минералната вата на ИЗОВЕР е близка до тази на неподвижния въздух, като ламбдата ú варира от 0,030 W/m.K до 0,042 W/m.K. Колкото по-ниска е стойността на ламбдата, толкова по-добра топлопроводност има изолационният материал. Със своята сплетена структура, стъклената минерална вата е порест материал, задържащ въздуха, което я превръща в най-доброто изолационно средство.
 
2. Звукоизолация. Максималният ефект на звуков комфорт може да се постигне само с шумоизолация, заложена в най-ранния етап на проектирането. От значение е всеки детайл, който може да окаже позитивно влияние върху нивото на шума.
За да се предпазим от външните шумове, трябва да изолираме външните стени, покрива и прозорците. В същото време, внимателното проектиране на стени, подове и тавани, предотвратява шума вътре в самата сграда. За постигането на това е препоръчително използването на звукоизолационни материали, притежаващи коефициент за относително съпротивление на преминаване на въздушен поток (AFr) = минимум 5 kPa/m2. С много малки изключения, стъклените минерални вати на Изовер притежават този коефициент, което автоматично ги определя като много подходящи за звукоизолация.
3. Звукопоглъщане. Звукопоглъщащата характеристика на един материал е способността му да поглъща почти цялата звукова вълна, достигнала до него.
Тази характеристика е изразена с алфа (α): коефициент за звукопоглъщанекойто показва колко от звука е погълнато в материала.
Когато
α=0 – няма поглъщане на звук – отразяващ материал – например бетон или стъкло;
α=1 – целият звук е погълнат – например стъклена минерална вата на Изовер.
В киносалоните, концертните зали, професионалните звукозаписни студия и др., се използват изключително системи от стъклени минерални вати, тъй като те притежават коефициент за звукопоглъщане алфа (α) = 1.
 
4. Пожарна защита. Трите компонента на един изолационен материал са неразделни: топло-, звуко- и пожарозащита. Добрите изолационни материали представляват съществен фактор на сигурност в случай на пожар. Съклената вата на Изовер се грижи както за защита от топлина, така и за негоримостта на строителната конструкция.

Като начало трябва да се знае, че при използването на негорима стъклена минерална вата в стандартното строителство, точката на топене от 1000oC е без значение. Важното е, че продуктът не се възпламенява. Този факт със сигурност гарантира, че в случай на възникване на пожар, стъклената минерална вата няма да го разгори допълнително и при горенето няма да се отделят отровни газове. 

Какво означава "Клас на горимост"?
Класът на горимост характеризира поведението на материалите при пожар: минерална вата, дърво, пенести материали, естествени влакна, се класифицират съобразно следните степени на горимост съгласно най-новия Европейски стандарт EN 13501-1:

Клас на горимост А1 и А2: негорим, например стъклена минерална вата Изовер
Клас на горимост В1: трудно горим, например ЕPS
Клас на горимост В2: горим, например дърво
Клас на горимост В3: лесно горим, например плочи от дървесни частици

Какво означава "Клас на пожарозащита"? 
В практиката често се среща термина "Клас на пожарозащита". Важно е да се знае, че класове на пожарозащита се дават на изпитани конструкции, а не на отделни материали. Клас REI 30, например, означава че посочената конструкция ще възпрепятства преминаването на огъня най-малко в продължение на 30 минути. При изграждането на помещения с класове REI 90 до REI 180 могат да се използват единствено негорими строителни материали клас на горимост А1 или А2, каквато е и стъклената минерална вата на Изовер. Не бива да се забравя че при пожарозащитни конструкции обикновено се използват и един или няколко слоя противопожарен гипскартон или гипсфазер.
 
5. Водонепроницаемост. Стъклената минерална вата на Изовер специално се обработва, за да получи водоустойчивост в зависимост от местоположението и предназначението си.
За приложението си в сгради (изолация на стени, фасади, тавански помещения, мокри помещения като бани и кухни), стъклената минерална вата се класифицира като хидрофобна. В случай на инцидентно навлажняване, ватата възвръща своите качества след естествено изсушаване. Тя е хидроскопична, тъй като не абсорбира влагата във въздуха.

6. ПаропреминаванеПренос на пари и конденз. Топлоизолацията на стените трябва да спира прехода на пари през тях. Затова някои продукти са снабдени с паробариера. Поставена на топлата страна на стената, тя предотвратява риска от конденз.

7. Дълготрайност и надеждност. Стъклените минерални вати доказано не стареят и не променят качествата си във времето, или поне в рамките на нормалния живот на една сграда.
 
Повече от 50% от всички заводи на Изовер по света са сертифицирани по ISO 14001 и ние продължаваме да подобряваме, и контролираме всички екологични аспекти в нашите предприятия.
 
8. Опазване на околната среда. Сен Гобен Изовер полага значителни усилия за насърчаване на рециклирането, което носи двойно повече ползи за околната среда, минимизирайки отпадъците и намалявайки използването на първични суровини. Все повече се увеличава използването на вторичните суровини, които са създадени от рециклирани първични суровини, като например стъклени трошки за стъклена вата. Използването на вторични суровини в комбинация с подобряването на производствените процеси, спомага за намаляване на потреблението на природни ресурси и обема на изхвърлените отпадъци. Всеки тон използвани трошки предотвратява около 500 кг. емисии на СО2. Връщайки отпадъците обратно в производствения процес (75% от отпадъците при производството на стъклена вата се рециклират) нивото им значително намалява. 
В момента 50% от стъклената вата на Изовер се произвежда от рециклирано стъкло, което може да замести естествените суровини до 80%.
 
9. По-ниски транспортни разходи. Компресирането на стъклената вата е патентован от Сен-Гобен Изовер процес, наречен Multipack. Благодарение на еластичните си качества, продуктите могат да бъдаткомпресирани до 10 пъти по време на пакетирането (на ролки) и палетизирането. Предимствата на този процес са:
  • опростена логистика и по–ниски транспортни разходи;
  • лекота и безопасност при полагане на ватата в строителните обекти;
  • рационално управление на отпадъците, поради намаляването на опаковъчния материал.
10. Безопасност. Продуктите от стъклена минерална вата са безопасни за работа и за хората и отговарят на изискванията на Европейската директива 97/69 ЕС. 
От 40 години насам се провеждат множество изследвания (епидемиологични, изследвания с животни и др.), които показват, че няма връзка между рака и минералната вата. Сигурността е гарантирана от множеството проведени проучвания. През Октомври 2001г. , Международната Организация за Изследвания върху Рака (IARC) – част от Световната Здравна Организация – постанови, че изолацията от минерална вата не се класифицира като „канцерогенна за човека”. Стъклената вата е поставена в Група 3, в същата където е и чая. Това реабилитиране е редовно проверявано от Европейския Борд за Сертифициране на минерални вати.
Положителен баланс на енергия и СО2
Изолационните материали подобряват енергийното състояние на сградите. Спестяването на природните горива води до намаляването на глобалното затопляне, киселинните дъждове и смога.
ИЗОВЕР гарантира, че енергията използвана за производство на изолация от стъклена минерална вата се възвръща изцяло чрез енергоспестяване, генерирано след монтирането на продуктите. По време на жизнения си цикъл (повече от 50 години) изолационният продукт на ИЗОВЕР спестява повече от 100 пъти използваната енергия и отделените СО2по време на производството, транспорта и съхранението. СО2 и енергийния баланс стават положителни само няколко месеца след полагането на изолацията.
 
 
Back to FAQ list