11-то издание на Международен конкурс за студенти по архитектура „ИЗОВЕР Мулти-Комфортна Къща“ на тема „Жилищна архитектура в студен климат”