Арх. Славомир Шпунар - Международен Маркетинг Мениджър на Сен-Гобен като специален гост на Българския ден за Енергийна Ефективност