Изовер подкрепя инициативата на WWF "Часът на Земята 2009", за да спрем климатичните промени!