Студентите представиха проекти за реновация и ревитализация на 5-етажен склад в Париж по време на 6-ти Международен финал на конкурса на Изовер