„ВИЗИЯ & РЕАЛНОСТ” е темата на 9-ти Международен конкурс за студенти по архитектура „Изовер Мулти-Комфортна Къща”