ISOVER Ekosol N 4+ е водоотблъскваща плоча от стъклена вата 4+. Произведена в Италия с най-малко 80% рециклирано стъкло и със свързващо вещество произведено под изключителнa, патентована технология, която гарантира максимално качество на въздуха в помещенията. Плоча без кашировка.
Isover Ekosol N 4+

Key benefits

Отлична реакция огън
Лесно транспортиране
Лесно се обработва
Механична стабилност

Предимства

  • Отлична топлоизолация
  • Отлична звукоизолация от ударен шум, причинен основно от пешеходен трафик

Технически характеристики

КодСтойностМерна единица
Допуск за дебелинаТ2mm
Допуск за дължина± 2%%
Допуск за правоъгълност≤ 5 mm/m
Допуск за равнинност≤ 6mm
Допуск за ширина± 1,5%%
Краткосрочно водопоглъщане≤1 kg/m2
Паропропускливостµ1
Специфичен топлинен капацитет1,030J/Kg·K
​Реакция на огънA2FL-S1
Коефициент на топлопроводност (λ)λD0,031W/(m∙K)
Якост на натиск при 10 % деформация (σ10) CS (10)>5kPa
Стабилност на размерите при (70+2) оС и относ. влажност (90+5)% DS (T+)≤ 1%

Детайли на вариантите

РАЗМЕРИ И ПАКЕТИРАНЕ
 
Дебелина (mm) Декларирано топлинно съпротивление Размери (m) m2/палет
RD (m2K/W)
CE
15 0,45 1000 x 1200 86,40
20 0,60 1000 x 1200 72,00


 
 КОД: STC 43
ПРЕРАБОТЕНО ИЗДАНИЕ: 08
ДАТА: май 2014

Употребява се при

Плочите ISOVER Ekosol N се използват за топло- и звукоизолация на подове срещу ударен шум, причинен основно от пешеходен трафик.