ISOVER VARIO MultiTape е широка, едностранно самозалепваща еластично графитена лента с висока якост на залепване.
ISOVER VARIO MultiTape

Key benefits

изключителна сила на залепване
UV устойчиви (подходящи за монтаж при външни условия)
лесно отрязване, благодарение на назъбените ръбове

Детайли на вариантите

Данни за доставка
Продукт Размер на ролката дължина х ширина [cm] Количество
VARIO MultiTape 2500 х 6 25 lm в ролка, 10 бр. в стек
80 стека в палет

Употребява се при

  • Подходящ за херметично запечатване на преминавания, прониквания и припокривания на мембраната Vario KM Duplex UV.
  • За вътрешна и външна употреба.
  • Подходящ за изработване на херметични връзки на интелигентната парорегулираща система ISOVER Vario® за припокриване, свързване около прозорци, тръби и други прониквания. Също така идеален за запушване на процепи, направени по време на монтажа на мембраната и поддържане на цялостен въздухонепропусклив слой.
  • Продуктите ISOVER с лепилото EMICODE® EC1 PLUS са с повече от десет пъти по-ниски емисии, както се изисква от ЕС. По този начин след 28 дни се постигат стойности на TVOC от най-много 60 μg / m³ (вместо критичната за ЕС стойност 1000 μg / m³).
  • Дори след първоначалното тестване продуктите продължават да се тестват многократно и на случаен принцип от независими лаборатории по отношение на ЛОС, канцерогенни материали и разтворители. EMICODE-Лепилото върху продуктите ISOVER Vario® е знак за качество с висока устойчивост на околната среда, здравословен въздух в помещенията и много ниски емисии.