Каменна вата

ISOVER PLE Plus Alu

ISOVER PLE Plus Alu са плочи от каменна минерална вата ISOVER. Произвеждат се от стопени в пещ минерални суровини, които в последствие се фиберизират чрез REX процес, като се добавят минерални масла за предпазване от прах и проникване на влага.
Прочети повече
Read less

Произведените дюшеци от минерални влакна се оформят в плочи, кашират се с алуминиево фолио и пакетират на производствената линия.

Предимства

 • нетоксичен
 • висока паропропускливост
 • неограничена устойчивост във вертикално положение
 • екологичен и хигиеничен продукт
 • напълно хидрофобиран
 • дълготраен (не стареещ продукт)
 • устойчив на мухъл, гниене, гризачи и насекоми
 • не съдържа химикали, некорозивен
 • лесен за употреба: може да се реже, пробива и др.
 • много добри топлоизолационни характеристики (нисък коефициент на топлопроводност)
 • пожароустойчивост, негорим материал
 • oтлични звукоизолационни характеристики (висок коефициент на звукопоглъщане)

Употребява се при

Плочите ISOVER PLЕ Plus Alu се използват за топло-, звукоизолация и пожарна защита в жилищни и индустриални сгради:

 • Стени на сгради с дървени конструкции
 • Скатни покриви и тавани

Технически характеристики

  Код Стойност Мерна единица:
Температура на топене   ≥ 1000 °C
​Реакция на огън   Евроклас А2- s1, d0  
Коефициент на топлопроводност (λ) λD 0.038 W/(mk)
Температура на приложение   200 °C
Дифузно съпротивление на водната пара     μ MU 1  

Размер и опаковка

Articles information
Thickness (mm) CPU length (mm) Width (mm) m2/пакет Брой пакети/палет m2/палет Декларирано топлинно съпротивление RD(m2.K/W) Брой пакети/пале m2/ палет
Thickness (mm)100 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 m2/пакет3,60 Брой пакети/палет8 m2/палет28,8 Декларирано топлинно съпротивление RD(m2.K/W)2,60 Брой пакети/пале m2/ палет
Thickness (mm)120 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 m2/пакет3,00 Брой пакети/палет8 m2/палет24,0 Декларирано топлинно съпротивление RD(m2.K/W)3,15 Брой пакети/пале m2/ палет
Thickness (mm)140 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 m2/пакет2,40 Брой пакети/палет m2/палет19,2 Декларирано топлинно съпротивление RD(m2.K/W)3,65 Брой пакети/пале8 m2/ палет
Thickness (mm)150 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 m2/пакет2,40 Брой пакети/палет8 m2/палет19,2 Декларирано топлинно съпротивление RD(m2.K/W)3,90 Брой пакети/пале m2/ палет
Thickness (mm)160 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 m2/пакет1,80 Брой пакети/палет10 m2/палет18,0 Декларирано топлинно съпротивление RD(m2.K/W)4,20 Брой пакети/пале m2/ палет
Thickness (mm)180 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 m2/пакет1,80 Брой пакети/палет8 m2/палет14,4 Декларирано топлинно съпротивление RD(m2.K/W)4,70 Брой пакети/пале m2/ палет
Thickness (mm)200 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 m2/пакет1,80 Брой пакети/палет8 m2/палет Декларирано топлинно съпротивление RD(m2.K/W)5,25 Брой пакети/пале m2/ палет14,4
Thickness (mm)220 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 m2/пакет1,20 Брой пакети/палет10 m2/палет12,0 Декларирано топлинно съпротивление RD(m2.K/W)5,75 Брой пакети/пале m2/ палет
Thickness (mm)240 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 m2/пакет1,20 Брой пакети/палет10 m2/палет12,0 Декларирано топлинно съпротивление RD(m2.K/W)6,30 Брой пакети/пале m2/ палет
Thickness (mm)250 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 m2/пакет1,20 Брой пакети/палет10 m2/палет12,0 Декларирано топлинно съпротивление RD(m2.K/W)6,55 Брой пакети/пале m2/ палет

Документи

Избери всички
Декларация за експлоатационни показатели
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
dop_ple_plus_alu
Other
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
tds_ple_plus_alu_bg

Този документ има информативен характер и фирмата си запазва правото да променя данните в него. Сен-Гобен Изовер не отговаря за използването и приложението на материалите извън указанията в настоящия документ, техническата документация или инструкциите за използване.