Търговски представител за Плевен и Северна България: