Каменна вата

ISOVER PLN NT

ISOVER PLN NT са плочи от каменна минерална вата. Произвеждат се от стопени в пещ минерални суровини, които в последствие се фиберизират и се добавят минерални масла за предпазване от прах и проникване на влага.
Прочети повече
Read less

Плочите, поставени върху конструкцията трябва да се защитят подходящо от външните атмосферни условия (напр. дифузно фолио). Плочите са каширани с черен стъклофибърен воал.

Предимства

 • Лесен за употреба, нетоксичен
 • Висока паропропускливост
 • Неограничена устойчивост във вертикално положение
 • Екологично чист и хигиеничен
 • Напълно хидрофобиран
 • Дълготраен (не стареещ продукт)
 • Устойчив на дървесни вредители, гризачи и насекоми
 • Химически неутрален, некорозивен
 • Лесен за употреба: може да се реже, пробива и др.
 • много добри топлоизолационни характеристики (нисък коефициент на топлопроводност)
 • пожароустойчивост, негорим материал
 • oтлични звукоизолационни характеристики (висок коефициент на звукопоглъщане)

Употребява се при

Плочите ISOVER PLN NT са с топлопроводимост λ D  = 0.034 W / mK и се използват за топло-, звукоизолация и пожарна защита в жилищни и индустриални сгради:

 • Вентилируеми фасади
 • Окачени фасади
 • Тавани
 • Преградни стени със специфични изисквания за пожароустойчивост.
 • Стени на сгради с метална конструкция
 • Стени на сгради с дървена конструкция

Този документ има информативен характер и фирмата си запазва правото да променя данните в него. Сен-Гобен Изовер не отговаря за използването и приложението на материалите извън указанията в настоящия документ, техническата документация или инструкциите за използване.

Сен-Гобен България ЕООД
Гр. Костинброд 2230
Индустриална зона
Ул. "Император Константин Велики" №13
Тел.: 02/ 4899084; Факс: 02/ 48994955

Технически характеристики

  Код Стойност: Мерна единица:
​Реакция на огън   A1  
Коефициент на топлопроводност (λ) λD 0.034 W/(mk)
Температура на приложение   200  
Относително съпротивление на въздушния поток AFr > 5 kPa s/m2
Дифузно съпротивление на водната пара μ MU 1  
Температура на приложение   200 °C

Размер и опаковка

Articles information
Thickness (mm) CPU length (mm) Width (mm) m2/пакет m2/палет Декларирано топлинно съпротивление RD(m2.K/W)
Thickness (mm)50 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 m2/пакет4,80 m2/палет57,6 Декларирано топлинно съпротивление RD(m2.K/W)1,45
Thickness (mm)60 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 m2/пакет3,00 m2/палет48,0 Декларирано топлинно съпротивление RD(m2.K/W)1,75
Thickness (mm)80 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 m2/пакет3,00 m2/палет36,0 Декларирано топлинно съпротивление RD(m2.K/W)2,35
Thickness (mm)100 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 m2/пакет2,40 m2/палет28,8 Декларирано топлинно съпротивление RD(m2.K/W)2,90
Thickness (mm)120 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 m2/пакет1,20 m2/палет24,0 Декларирано топлинно съпротивление RD(m2.K/W)3,50
Thickness (mm)140 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 m2/пакет1,20 m2/палет19,2 Декларирано топлинно съпротивление RD(m2.K/W)4,10
Thickness (mm)150 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 m2/пакет1,20 m2/палет19,2 Декларирано топлинно съпротивление RD(m2.K/W)4,40
Thickness (mm)160 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 m2/пакет1,20 m2/палет16,8 Декларирано топлинно съпротивление RD(m2.K/W)4,70
Thickness (mm)180 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 m2/пакет1,20 m2/палет14,4 Декларирано топлинно съпротивление RD(m2.K/W)5,25
Thickness (mm)200 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 m2/пакет1,20 m2/палет14,4 Декларирано топлинно съпротивление RD(m2.K/W)5,85
Thickness (mm)220 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 m2/пакет0,60 m2/палет13,2 Декларирано топлинно съпротивление RD(m2.K/W)6,45
Thickness (mm)240 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 m2/пакет0,60 m2/палет12,0 Декларирано топлинно съпротивление RD(m2.K/W)7,05
Thickness (mm)250 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 m2/пакет0,60 m2/палет12,0 Декларирано топлинно съпротивление RD(m2.K/W)7,35

Документи

Избери всички
Технически карти
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
tds_pln_nt_bg
Декларация за експлоатационни показатели
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
dop_pln_alu_nt_bg

Този документ има информативен характер и фирмата си запазва правото да променя данните в него. Сен-Гобен Изовер не отговаря за използването и приложението на материалите извън указанията в настоящия документ, техническата документация или инструкциите за използване.