Топлоизолация на покривни тераси с минерална вата

Топлоизолация на покривни тераси с минерална вата

Една от най-важните функционални характеристики на една сграда е да се осигури топлинен комфорт, подходящ за хората, които живеят в нея. Той се определя от няколко параметъра, като температурата на вътрешния въздух е най-важният от тях.

Висококачествена топло и звукоизолация

Една от най-важните функционални характеристики на една сграда е да се осигури топлинен комфорт, подходящ за хората, които живеят в нея. Той се определя от няколко параметъра, като температурата на вътрешния въздух е най-важният от тях.

В повечето случаи отоплението и охлаждането се постигат чрез използване на някоя от формите на енергия (природен газ, твърди горива, електроенергия и др.), които от своя страна често генерират високи разходи за онези, които живеят в сградата. 

Количеството изразходвана енергия зависи също така и от топлинните загуби на конструктивните елементи, които разделят обитаемото пространство от външната среда и които изграждат обвивката на сградата. Намаляването на тези топлинни загуби е един от основните методи за намаляване потреблението на енергия.
Параметрите, които показват способността на един конструктивен елемент да има възможно най-малки загуби, са коригираната топлоустойчивост (със символ R') или коригираната топлопроводимост (със символ U').

Връзката между тези два параметъра е следната

Връзката между тези два параметъра е следнат

С цел топлинните загуби чрез конструктивния елемент (например покривът) да бъдат възможно най-ниски, е необходимо неговата стойност R' да бъде висока, а тази на U' – ниска.

Все повече държави в ЕС преминават към строителството основно на сгради с почти нулево потребление на енергия, съкратено nZEB (анг. near zero energy building). За постигане на такива нива на потребление на енергия, Saint-Gobain Isover препоръчва покривът на сградите да бъде с топлинна устойчивост R' най-малко 10 m2K/W или коефицент на топлопроводимост U' =  0,10 W/(m2K).

Повечето жилищни и обществени сгради (училища, болници, административни институции и т.н.), разполагат с покривни тераси. Този тип покрив има почти хоризонтална повърхност, с наклон по-малък от 20% и притежава множество  предимства.

Saint-Gobain предлага серия от решения за покривни тераси, базирани на използването на минерална вата за топлоизолация, които имат допълнителни ползи за обитателите на сградата:

 • 3начително намаляване на разходите за отопление и охлаждане
 • Високоефективна звукоизолация
 • Пожарна безопасност
 • Значително намаляване на вероятността от повреждане на хидроизолационната мембрана, поради разширяване / свиване на плочите за топлоизолация
 • Лесен и бърз монтаж

Категоризация на покривни тераси

 1. Според основата, върху която се поставят продуктите за топлоизолация и хидроизолация:
  - Еластична основа - ЛТ ламарина 
  - Твърда основа - под от стоманобетон, монолитен или обработен
   
 2. Според консуматорните товари ETAG 005

 

Категория

Консуматорни товари

Примери за достъп

Р1

Слаб

Няма достъп

Р2

Умерен

Достъп само за поддръжка на покрива

Р3

Нормален

Достъпен за поддръжка на растенията, оборудването и за пешеходен трафик

Р4

Специален

Покривни градини, обратни покриви,зелени покриви.

 

Покривни тераси върху еластична основа, категория P1

Този тип основа е специфична за сгради с метална конструкция като например нежилищни сгради: търговски или офис сгради, логистични, промишлени сгради и т.н.

 


 

Продукт

Устойчивост
на натиск
CS (10)


Топло-проводимост

λD

Устойчивост на концентрирано натоварване
PL(5)

 

Дебелина

Коригирана термична устойчивост
R’

kPa

W/(m K)

N

mm

m2K/W

Слой 1

ISOVER Profi
Terrasse R


30


0,037


350


180

 

5*

Слой 2

ISOVER Profi
Terrasse S-I


60


0,038


600


50

* ориентировъчна стойност. По-точна стойност може да се получи само въз основа на изчисляване, което се базира на геометрията и състава на покрива.

Същите характеристики, но за сграда с почти нулево потребление на енергия (англ. near zero energy building NZEB)

 


 

Продукт

Устойчивост
на натиск
CS (10)


Топло-проводимост

λD

Устойчивост на концентрирано натоварване
PL(5)

 

Дебелина

Коригирана термична устойчивост
R’

kPa

W/(m K)

N

mm

m2K/W

Слой 1

ISOVER Profi
Terrasse R


30


0,037


-


2 слоя по 140 mm

 

8*

Слой 2

ISOVER Profi
Terrasse S-I


60


0,038


600


50

*ориентировъчна стойност. По-точна стойност може да се получи само въз основа на изчисляване, което се базира на геометрията и състава на покрива.

Продуктите ISOVER Profi Terrasse R и ISOVER Profi Terrasse S-I притежават клас реакция на огън А1.

Покривни тераси върху еластична основа, категория P2.png

Покривни тераси върху еластична основа категория P2

Обикновено този тип покривни тераси разполага с оборудване, като например вентилация и отопление/охлаждане, слънчеви или фотоволтаични панели. Необходимо е да се осигури достъп на хората няколко пъти месечно с цел проверка и поддръжка на това оборудване.

 


 

Продукт

Устойчивост
на натиск
CS (10)


Топло-проводимост

λD

Устойчивост на концентрирано натоварване
PL(5)

 

Дебелина

Коригирана термична устойчивост
R’

kPa

W/(m K)

N

mm

m2K/W

Слой 1

ISOVER Profi
Terrasse T


50


0,038


600


180

 

5*

Слой 2

ISOVER Profi
Terrasse S


70


0,039


650


50

*ориентировъчна стойност. По-точна стойност може да се получи само въз основа на изчисляване, което се базира на геометрията и състава на покрива.

Същите характеристики, но за сграда с почти нулево потребление на енергия

 


 

Продукт

Устойчивост
на натиск
CS (10)


Топло-проводимост

λD

Устойчивост на концентрирано натоварване
PL(5)

 

Дебелина

Коригирана термична устойчивост
R’

kPa

W/(m K)

N

mm

m2K/W

Слой 1

ISOVER Profi
Terrasse T


50


0,038


600


2 слоя по 150 mm

 

8*

Слой 2

ISOVER Profi
Terrasse S


70


0,039


650


50

*ориентировъчна стойност. По-точна стойност може да се получи само въз основа на изчисляване, което се базира на геометрията и състава на покрива.

Покривни тераси върху твърда основа

Покривни тераси върху твърда основа (стоманобетон, монолитен или обработен) категория P3 и Р4

Този тип основи са специфични за сгради с бетонна конструкция: жилищни сгради (еднофамилни или многофамилни) и нежилищни (административни, образователни, туристически и др.) 

Характеристиките на топлоизолационните продукти за отопляема жилищна сграда

 


 

Продукт

Устойчивост
на натиск
CS (10)


Топло-проводимост

λD

Устойчивост на концентрирано натоварване
PL(5)

 

Дебелина

Коригирана термична устойчивост
R’

kPa

W/(m K)

N

mm

m2K/W

Слой 1

ISOVER Profi
Terrasse T


50


0,038


600


2 слоя по 120 mm

 

7*

Слой 2

ISOVER Profi
Terrasse S


70


0,039


650


50

*ориентировъчна стойност. По-точна стойност може да се получи само въз основа на изчисляване, което се базира на геометрията и състава на покрива.

Същите характеристики за сграда с почти нулево потребление на енергия (англ. near zero energy building – NZEB)

 


 

Продукт

Устойчивост
на натиск
CS (10)


Топло-проводимост

λD

Устойчивост на концентрирано натоварване
PL(5)

 

Дебелина

Коригирана термична устойчивост
R’

kPa

W/(m K)

N

mm

m2K/W

Слой 1

ISOVER Profi
Terrasse T


50


0,038


600


2 слоя по 180 mm

 

10*

Слой 2

ISOVER Profi
Terrasse S


70


0,039


650


50

*ориентировъчна стойност. По-точна стойност може да се получи само въз основа на изчисляване, което се базира на геометрията и състава на покрива.

 

При покривни тераси категория P3

При покривни тераси категория P3 се препоръчва направата на армирана циментова замазка с минимална дебелина 50mm. С помощтта на замазката се задават всички необходими наклони на покрива. За крайно покритие Saint-Gobain препоръчва използването на weberdry PUR Traffic system - полиуретанова хидроизолационна система. Подходяща е за балкони, тераси и обществени зони, подложени на интензивен трафик. Подходяща за повърхности, които изискват и UV-устойчивост. 

Предимства:

 • Лесно приложение
 • Безшевна мембрана, без фуги и възможности за теч
 • UV-устойчивост
 • Висока устойчивост при застояли води
 • Позволява интензивен пешеходен и автомобилен трафик
 • Пълна контактна повърхност с основата
 • Паропропусклива повърхност
 • Способност за премостване на пукнатини до 2 mm дори при -10 °C
 • Стабилни механични свойства при температурен диапазон от -30 °C до +80 °C
 • Устойчивост на почистващи препарати, масла и други общи химикали
 • Лесен местен ремонт, ако мембраната е механично повредена
 • Отразява слънчевата светлина, което спомага за топлоизолация

Защо да изберем решенията на Saint-Gobain за покривни тераси?

 • Много добра топлоизолация със стойностти на топлинна устойчивост, които значително намаляват консумираната енергия за отопление / охлаждане (особено тези, които съответстват на сгради с почти нулево потребление на енергия)
 • Отговаря на изискванията за пожароустойчивост на покривните тераси 
 • Високо ниво на звукоизолация
 • Лесен монтаж, продуктите от минерална вата са съвместими с всякакъв вид хидроизолационни мембрани и методите им за монтаж 
 • Значително намаляване на вероятността от повреждане на хидроизолационната мембрана поради разширяване / свиване на топлоизолационните продукти
 • Намален риск от акумулиране на водни пари и въздух в определени зони под хидроизолационната мембрана