Плоча, произведена чрез използване на водоотблъскваща минерална изолация G3 touch с висока плътност, релефна. Произведена в Италия от най-малко 80% рециклирано стъкло и с термовтвърдяваща смола от ново поколение, която съдържа органични и растителни компоненти и намалява емисиите на замърсяващи околната среда вещества като формалдехид и други летливи органични съставки (VOC). Плочата без кашировка 
Photo_Clima 34_2

Предимства

  • дълъг живот
  • устойчивост на удар
  • стабилност на размерите в случай на колебания на температурата и влагата
  • топлинна и звукоизолация
  • добра реакция на огън
  • отделяне на водни пари
  • лесна за работа

Технически характеристики

СтойностМерна единица
Допуск за дебелинаT5mm
Допуск за дължина± 2%%
Допуск за правоъгълност£ 5mm/m
Допуск за равнинност£ 6mm
Допуск за ширина± 1,5%%
Краткосрочно водопоглъщане£ 1
Паропропускливост1
Специфичен топлинен капацитет1,030/Kg·K
​Реакция на огънA2-s1,d0
Коефициент на топлопроводност (λ)0,034W/(m·K)
Якост на натиск при 10 % деформация (σ10) CS (10)>15
Якост на опън перпендикулярно на повърхността>7,5
Стабилност на размерите при (70+2) оС и относ. влажност (90+5)% DS (T+)£ 1%
Дебелина (mm) Декларирано топлинно съпротивление Размери (m) m2/палет
RD (m2K/W)
CE
40 1,15 0,60 x 1,20 86.40
50 1,45 0,60 x 1,20 69,12
60 1,75 0,60 x 1,20 57,60
80 2,35 0,60 x 1,20 43,20
100 2,90 0,60 x 1,20 34,56
120 3,50 0,60 x 1,20 28,80
140 4,10 0,60 x 1,20 25,92
160 4,70 0,60 x 1,20 23,04
180 5,25 0,60 x 1,20 17,28
200 5,85 0,60 x 1,20 17,28 

Употребява се при

Продуктът трябва да бъде съхраняван на закрито, в проветриви помещения и далеч от топлинни източници.

ДРУГИ ПАРАМЕТРИ
За да се улесни правилното полагане и правилната ориентация, плочата е маркирана от едната страна, с цел да се разпознава къде трябва да се полага мазилката.
Лесна за обработка, механично стабилна, устойчива на гниене и на плесени. Ако се използва правилно, продуктът е стабилен във времето.