Каменна вата

ISOVER Orstech 90

Плочи от минерална каменна вата за техническа изолация. Продуктът може да бъде произведен без покритие, с покритие от алуминиево фолио или със стъклофибърен воал.
Прочети повече
Read less

Предимства

  • много добри топлоизолационни характеристики
  • пожароустойчивост, негорим материал
  • висок коефициент на звукопоглъщане
  • екологичен продукт
  • хидрофобен
  • дълготраен (не стареещ продукт)
  • устойчив на дървесни вредители, гризачи и насекоми
  • лесен за употреба и рязане с нож

Употребява се при

Този документ има информативен характер и фирмата си запазва правото да променя данните в него. Сен-Гобен Изовер не отговаря за използването и приложението на материалите извън указанията в настоящия документ, техническата документация или инструкциите за използване.

Сен-Гобен България ЕООД
Гр. Костинброд 2230
Индустриална зона
Ул. Император Константин Велики" №13
Тел.: 02/ 4899084; Факс: 02/ 4899495

Технически характеристики

  Код Стойност Мерна единица:
Поведение при пожар Евроклас A1  
Относително съпротивление на въздушния поток  AFr 80 kPa.s/m2
Дифузно съпротивление на водната пара m 1,3  

Размер и опаковка

Articles information
Thickness (mm) CPU length (mm) Width (mm) Количество в пакет [m²]:
Thickness (mm)40 CPU length (mm)1 000 Width (mm)500 Количество в пакет [m²]:6
Thickness (mm)50 CPU length (mm)1 000 Width (mm)500 Количество в пакет [m²]:5
Thickness (mm)60 CPU length (mm)1 000 Width (mm)500 Количество в пакет [m²]:4
Thickness (mm)80 CPU length (mm)1 000 Width (mm)500 Количество в пакет [m²]:3
Thickness (mm)100 CPU length (mm)1 000 Width (mm)500 Количество в пакет [m²]:2,5

Документи

Избери всички
Технически карти
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
attch_f_f8e4b_pds_orstech_90_bg
Декларация за експлоатационни показатели
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
a7b81_orstech_90_bg

Този документ има информативен характер и фирмата си запазва правото да променя данните в него. Сен-Гобен Изовер не отговаря за използването и приложението на материалите извън указанията в настоящия документ, техническата документация или инструкциите за използване.