Каменна вата

ISOVER PLA NT

Плочи от каменна минерална вата каширанa с черен стъклофибърен воал. Продуктът е предназначен за топло- и звукоизолация на вентилируеми фасади, тавани и стени. Топлопроводимостта му е λ D = 0,035 W / mK.
Прочети повече
Read less

Ключови предимства

Плочи от каменна минерална вата ISOVER. Произвеждат се от стопени в пещ минерални суровини, които в последствие се фиберизират и се добавят минерални масла за предпазване от прах и проникване на влага. Плочите, поставени върху конструкцията трябва да се защитят подходящо от външните атмосферни условия (напр. дифузно фолио). Плочите са каширани с черен стъклофибърен воал.

 • висока паропропускливост
 • неограничена устойчивост във вертикално положение
 • екологично чист и хигиеничен
 • напълно хидрофобиран
 • дълготраен (нестареещ) продукт
 • устойчив на дървесни вредители, гризачи и насекоми
 • химически неутрален, некорозивен
 • лесен за употреба - може да се реже, пробива и др.

Употребява се при

Плочите ISOVER PLA NT се използват за топло-, звукоизолация и пожарна защита в жилищни и индустриални сгради:

 • Вентилируеми фасади
 • Окачени фасади
 • Тавани
 • Преградни стени със специфични изисквания за пожароустойчивост.
 • Стени на сгради с метална конструкция
 • Стени на сгради с дървена конструкция
 

Детайли на вариантите

  Стойност Мерна единица
Температура на топене ≥ 1000 °C
​Реакция на огън А1  
Коефициент на топлопроводност (λ) 0,035 W/(m K)
Дифузно съпротивление на водната пара 1  
Дифузно съпротивление на водната пара 200 °C

Предимства

 • много добри топлоизолационни характеристики (нисък коефициент на топлопроводност)
 • пожароустойчивост, негорим материал
 • oтлични звукоизолационни характеристики (висок коефициент на звукопоглъщане)

Размер и опаковка

Articles information
Thickness (mm) CPU length (mm) Width (mm) Пакет [m²] Палет [m²] Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]
Thickness (mm)50 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 Пакет [m²]4,80 Палет [m²]57,6 Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]1,40
Thickness (mm)60 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 Пакет [m²]4,80 Палет [m²]48,0 Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]1,70
Thickness (mm)80 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 Пакет [m²]3,60 Палет [m²]36,0 Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]2,25
Thickness (mm)100 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 Пакет [m²]2,40 Палет [m²]28,8 Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]2,85
Thickness (mm)120 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 Пакет [m²]1,80 Палет [m²]21,6 Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]3,40
Thickness (mm)140 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 Пакет [m²]1,80 Палет [m²]18,0 Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]4,00
Thickness (mm)150 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 Пакет [m²]1,80 Палет [m²]18,0 Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]4,25
Thickness (mm)160 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 Пакет [m²]1,80 Палет [m²]18,0 Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]4,55
Thickness (mm)180 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 Пакет [m²]1,20 Палет [m²]14,4 Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]5,10
Thickness (mm)200 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 Пакет [m²]1,20 Палет [m²]14,4 Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]5,70
Thickness (mm)220 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 Пакет [m²]1,20 Палет [m²]12,0 Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]6,25
Thickness (mm)240 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 Пакет [m²]1,20 Палет [m²]12,0 Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]6,85
Thickness (mm)250 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 Пакет [m²]1,20 Палет [m²]12,0 Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]7,10

Документи

Избери всички
Технически карти
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
Технически лист PLA NT
Декларация за експлоатационни показатели
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
Декларация за експлоатационни показатели - ISOVER PLA NT

Този документ има информативен характер и фирмата си запазва правото да променя данните в него. Сен-Гобен Изовер не отговаря за използването и приложението на материалите извън указанията в настоящия документ, техническата документация или инструкциите за използване.