Каменна вата
Изолация за скатни покриви

ISOVER PLF

ISOVER PLF са плочи от каменна минерална вата ISOVER. Произвеждат се от стопени в пещ минерални суровини, които в последствие се фиберизират и се добавят минерални масла за предпазване от прах и проникване на влага. Произведените дюшеци от минерални влакна се оформят в плочи и пакетират на производствената линия.
Прочети повече
Read less

Ключови предимства

 • нетоксичен
 • висока паропропускливост
 • неограничена устойчивост във вертикално положение
 • екологично чист и хигиеничен
 • напълно хидрофобиран
 • дълготраен (не стареещ продукт)
 • устойчив на дървесни вредители, гризачи и насекоми
 • химически неутрален, некорозивен
 • лесен за употреба: може да се реже, пробива и др.

Употребява се при

Плочите ISOVER PLF се използват за топло-, звукоизолация и пожарна защита в жилищни и индустриални сгради:
 

 • Вентилируеми фасади
 • Окачени фасади
 • Преградни стени със специфицирани изисквания за пожароустойчивост.
 

Детайли на вариантите

  Код Стойност Мерна единица
Температура на топене   ≥ 1000 °C
​Реакция на огън   А1  
Коефициент на топлопроводност (λ) (λ)D   0,035 W/(m K)
Относително съпротивление на въздушния поток AFr > 5 kPa s/m2
Дифузно съпротивление на водната пара   1  
Температура на приложение   200 °C

Предимства

 • много добри топлоизолационни характеристики (нисък коефициент на топлопроводност)
 • пожароустойчивост, негорим материал
 • oтлични звукоизолационни характеристики (висок коефициент на звукопоглъщане)
 

Размер и опаковка

Articles information
Thickness (mm) CPU length (mm) Width (mm) m² / пакет m²/ палет Пакети / палети (брой) Декларирано топлинно съпротивление RD(m².K/W)
Thickness (mm)50 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 m² / пакет4,80 m²/ палет57,6 Пакети / палети (брой)12 Декларирано топлинно съпротивление RD(m².K/W)1,40
Thickness (mm)60 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 m² / пакет4,80 m²/ палет48,0 Пакети / палети (брой)10 Декларирано топлинно съпротивление RD(m².K/W)1,70
Thickness (mm)80 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 m² / пакет3,60 m²/ палет36,0 Пакети / палети (брой)10 Декларирано топлинно съпротивление RD(m².K/W)2,25
Thickness (mm)100 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 m² / пакет2,40 m²/ палет28,8 Пакети / палети (брой)12 Декларирано топлинно съпротивление RD(m².K/W)2,85
Thickness (mm)120 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 m² / пакет1,80 m²/ палет21,6 Пакети / палети (брой)12 Декларирано топлинно съпротивление RD(m².K/W)3,40
Thickness (mm)140 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 m² / пакет1,80 m²/ палет18,0 Пакети / палети (брой)10 Декларирано топлинно съпротивление RD(m².K/W)4,00
Thickness (mm)150 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 m² / пакет1,80 m²/ палет18,0 Пакети / палети (брой)10 Декларирано топлинно съпротивление RD(m².K/W)4,25
Thickness (mm)160 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 m² / пакет1,80 m²/ палет18,0 Пакети / палети (брой)10 Декларирано топлинно съпротивление RD(m².K/W)4,55
Thickness (mm)180 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 m² / пакет1,20 m²/ палет14,4 Пакети / палети (брой)12 Декларирано топлинно съпротивление RD(m².K/W)5,10
Thickness (mm)200 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 m² / пакет1,20 m²/ палет14,4 Пакети / палети (брой)12 Декларирано топлинно съпротивление RD(m².K/W)5,70
Thickness (mm)220 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 m² / пакет1,20 m²/ палет12,0 Пакети / палети (брой)10 Декларирано топлинно съпротивление RD(m².K/W)6,25
Thickness (mm)240 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 m² / пакет1,20 m²/ палет12,0 Пакети / палети (брой)10 Декларирано топлинно съпротивление RD(m².K/W)6,85
Thickness (mm)250 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 m² / пакет1,20 m²/ палет12,0 Пакети / палети (брой)10 Декларирано топлинно съпротивление RD(m².K/W)7,10

Документи

Избери всички
Технически карти
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
Технически лист ISOVER PLF
Декларация за експлоатационни показатели
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
Декларация за експлоатационни показатели - ISOVER PLF

Този документ има информативен характер и фирмата си запазва правото да променя данните в него. Сен-Гобен Изовер не отговаря за използването и приложението на материалите извън указанията в настоящия документ, техническата документация или инструкциите за използване.