Каменна вата

ISOVER PLF NT

ISOVER PLF NT са плочи от каменна минерална вата ISOVER. Произвеждат се от стопени в пещ минерални суровини, които в последствие се фиберизират и се добавят минерални масла за предпазване от прах и проникване на влага.
Прочети повече
Read less

Плочите, поставени върху конструкцията трябва да се защитят подходящо от външните атмосферни условия (напр. дифузно фолио). Плочите са каширани с черен стъклофибърен воал.

Предимства

 • нетоксичен
 • висока паропропускливост
 • неограничена устойчивост във вертикално положение
 • екологично чист и хигиеничен
 • напълно хидрофобиран
 • дълготраен (не стареещ продукт)
 • устойчив на дървесни вредители, гризачи и насекоми
 • химически неутрален, некорозивен
 • лесен за употреба: може да се реже, пробива и др.
 • много добри топлоизолационни характеристики (нисък коефициент на топлопроводност)
 • пожароустойчивост, негорим материал
 • oтлични звукоизолационни характеристики (висок коефициент на звукопоглъщане)

Употребява се при

Плочите ISOVER PLF NT се използват за топло-, звукоизолация и пожарна защита в жилищни и индустриални сгради:

 • Вентилируеми фасади
 • Окачени фасади
 • Тавани
 • Преградни стени със специфични изисквания за пожароустойчивост.
 • Стени на сгради с метална конструкция
 • Стени на сгради с дървена конструкция

Технически характеристики

  Код Стойност Мерна единица:
Температура на топене   ≥ 1000 °C
​Реакция на огън   A1  
Коефициент на топлопроводност (λ) λD 0.035 W/(mk)
Дифузно съпротивление на водната пара μ MU 1  
Температура на приложение   200 °C

Размер и опаковка

Articles information
Thickness (mm) CPU length (mm) Width (mm) m2/пакет m2/палет Декларирано топлинно съпротивление RD(m2.K/W)
Thickness (mm)100 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 m2/пакет2,40 m2/палет28,8 Декларирано топлинно съпротивление RD(m2.K/W)2,85

Документи

Избери всички
Технически карти
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
tds_plf_nt_bg
Декларация за експлоатационни показатели
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
dop_pla_plf_plc_plt_bg

Този документ има информативен характер и фирмата си запазва правото да променя данните в него. Сен-Гобен Изовер не отговаря за използването и приложението на материалите извън указанията в настоящия документ, техническата документация или инструкциите за използване.