Каменна вата

ISOVER PLU NT

Плочи от каменна минерална вата каширанa с черен стъклофибърен воал. Продуктът е предназначен за топло- и звукоизолация на вентилируеми фасади, тавани и стени. Топлопроводимостта му е λ D = 0,037 W / mK.
Прочети повече
Read less

Плочи от каменна минерална вата ISOVER. Произвеждат се от стопени в пещ минерални суровини, които в последствие се фиберизират и се добавят минерални масла за предпазване от прах и проникване на влага. Плочите, поставени върху конструкцията трябва да се защитят подходящо от външните атмосферни условия (напр. дифузно фолио). Плочите са каширани с черен стъклофибърен воал.

Ключови предимства

 • висока паропропускливост
 • неограничена устойчивост във вертикално положение
 • екологично чист и хигиеничен
 • напълно хидрофобиран
 • дълготраен (нестареещ) продукт
 • устойчив на дървесни вредители, гризачи и насекоми
 • химически неутрален, некорозивен
 • лесен за употреба - може да се реже, пробива и др.

Употребява се при

Плочите ISOVER PLU NT се използват за топло-, звукоизолация и пожарна защита в жилищни и индустриални сгради:

 • Вентилируеми фасади
 • Окачени фасади
 • Тавани
 • Преградни стени със специфични изисквания за пожароустойчивост.
 • Стени на сгради с метална конструкция
 • Стени на сгради с дървена конструкция
 • Скатни покриви и тавански помещения
 

Технически характеристики

  Код Стойност Мерна единица
Температура на топене 2500 х 6 ≥ 1000 °C
​Реакция на огън   А1  
Коефициент на топлопроводност (λ) λD 0.037 W/(m K)
Температура на приложение   200 °C
Дифузно съпротивление на водната пара µ(MU) 1  

 

Размер и опаковка

Articles information
Thickness (mm) CPU length (mm) Width (mm) Пакет [m²] Палет [m²] Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]
Thickness (mm)50 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 Пакет [m²]7,20 Палет [m²]57,6 Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]1,35
Thickness (mm)60 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 Пакет [m²]4,80 Палет [m²]48,0 Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]1,60
Thickness (mm)100 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 Пакет [m²]3,60 Палет [m²]28,8 Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]2,70
Thickness (mm)120 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 Пакет [m²]3,00 Палет [m²]24,0 Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]3,20
Thickness (mm)140 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 Пакет [m²]2,40 Палет [m²]19,2 Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]3,75
Thickness (mm)150 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 Пакет [m²]2,40 Палет [m²]19,2 Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]4,05
Thickness (mm)160 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 Пакет [m²]1,80 Палет [m²]18,0 Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]4,30
Thickness (mm)180 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 Пакет [m²]1,80 Палет [m²]14,4 Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]4,85
Thickness (mm)200 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 Пакет [m²]1,80 Палет [m²]14,4 Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]5,40
Thickness (mm)220 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 Пакет [m²]1,20 Палет [m²]12,0 Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]5,90
Thickness (mm)240 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 Пакет [m²]1,20 Палет [m²]12,0 Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]6,45
Thickness (mm)250 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 Пакет [m²]1,20 Палет [m²]9,6 Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]6,75

Документи

Технически карти
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
Технически лист ISOVER PLU NT

Този документ има информативен характер и фирмата си запазва правото да променя данните в него. Сен-Гобен Изовер не отговаря за използването и приложението на материалите извън указанията в настоящия документ, техническата документация или инструкциите за използване.