Каменна вата

ISOVER Profi Fassade

ISOVER Profi Fassade са плочи от каменна минерална вата ISOVER с топлопроводимост λ D = 0,036 W / mK. Произвеждат се от стопени в пещ минерални суровини, които в последствие се фиберизират чрез REX процес, като се добавят минерални масла за предпазване от прах и проникване на влага.
Прочети повече
Read less

Предимства

  • Добри топлоизолационни свойства
  • Огнеустойчивост 
  • Перфектни звукоизолационни характеристики
  • Устойчивост на удар
  • Лесна за работа
  • Дълъг живот
  • Не задържа вода

Употребява се при

Isover Profi Fassade е подходяща както за обществени гради и жилищни блокове, така и за еднофамилни и по-големи къщи. Освен перфектните топлоизолационни свойства, тя притежава и отлични звукоизолационни характеристики. При ETICS система със 100 mm Isover Profi Fassade може да намалите външния шум с до 74%.

Този документ има информативен характер и фирмата си запазва правото да променя данните в него. Сен-Гобен Изовер не отговаря за използването и приложението на материалите извън указанията в настоящия документ, техническата документация или инструкциите за използване. 

Технически характеристики

  Стойност Мерна единица
Паропропускливост 1 μ, MU
​Реакция на огън A1  
Коефициент на топлопроводност (λ) 0,036 W/(m·K)
Температура на приложение <200 oC
Относително съпротивление на въздушния поток AFr 60 kPas / m2
Якост на натиск при 10 % деформация (σ10) CS (10) 30 kPa
Якост на опън перпендикулярно на повърхността 10 kPa

 

Размер и опаковка

Articles information
Thickness (mm) CPU length (mm) Width (mm) Наличност Топлинно съпротивление RD [m²K/RD [m²K/W-1]
Thickness (mm)30 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 НаличностA Топлинно съпротивление RD [m²K/RD [m²K/W-1]0.8
Thickness (mm)50 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 НаличностA Топлинно съпротивление RD [m²K/RD [m²K/W-1]1.35
Thickness (mm)100 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 НаличностA Топлинно съпротивление RD [m²K/RD [m²K/W-1]2.75
Thickness (mm)120 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 НаличностC Топлинно съпротивление RD [m²K/RD [m²K/W-1]3.3
Thickness (mm)140 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 НаличностC Топлинно съпротивление RD [m²K/RD [m²K/W-1]3.85
Thickness (mm)150 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 НаличностA Топлинно съпротивление RD [m²K/RD [m²K/W-1]4.15
Thickness (mm)160 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 НаличностC Топлинно съпротивление RD [m²K/RD [m²K/W-1]4.4
Thickness (mm)180 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 НаличностC Топлинно съпротивление RD [m²K/RD [m²K/W-1]5
Thickness (mm)200 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 НаличностA Топлинно съпротивление RD [m²K/RD [m²K/W-1]5.5

Документи

Избери всички
Технически карти
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
Технически лист - Isover Profi Fassade
Декларация за експлоатационни показатели
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
Декларация за експлоатационни показатели - Isover Profi Fassade

Този документ има информативен характер и фирмата си запазва правото да променя данните в него. Сен-Гобен Изовер не отговаря за използването и приложението на материалите извън указанията в настоящия документ, техническата документация или инструкциите за използване.