Минерална вата

ISOVER Climaver A2 Plus

Плоскости от стъклена минерална вата с висока плътност, двустранно каширани с подсилен алуминий, за изработка на самоносещи се въздуховоди за вентилационни и климатични инсталации, там където има високи изисквания за пожарозащита.
Прочети повече
Read less

Ключови предимства

  • Система, отговаряща на изисквания за пожаробезопасност
  • Отлично качество на въздуха благодарение на затворената система
  • Няма данни за ерозия, дори при високи скорости на въздуха
  • Хигиеничност на мрежата с минимум поддръжка
  • Издръжливост
  • Ефикасно звукопоглъщане: 1 линеен метър прав въздуховод намалява шума с 6,4 dB (1000 Hz)
  • Лесен и достъпен монтаж: сглобяването на въздуховодните системи от плочите Climaver може да се осъществи на самия обект, с помощта на малък брой инструменти по семпла, икономична и бърза технология, съгласно инструкциите на производителя. Тя включва както прави въздуховоди, така и въздуховоди със сложни конфигурации.

Употребява се при

5.3. Решения за изолация на вентилационни и климатични системи

  • Неметални въздуховоди - Топло- и звукоизолация

 
Скорост на въздуха

20 м/с, във връзка с новите европейски изисквания EN 13403, системата Climaver A2 е тествана за 43 м/с, без промяна в параметрите.

Статично налягане

издържат до 800 Ра без деформация или поява на пукнатини (тест на база EN13403)
 

Този документ има информативен характер и фирмата си запазва правото да променя данните в него. Сен-Гобен Изовер не отговаря за използването и приложението на материалите извън указанията в настоящия документ, техническата документация или инструкциите за използване. 

Сен-Гобен България ЕООД
Гр. Костинброд 2230
Индустриална зона
Ул. Император Константин Велики" №13
Тел.: 02/ 4899084; Факс: 02/ 4899495.

Детайли на варианти

  Код Стойност Мерна единица
​Реакция на огън Евроклас A2-s1 A2-s1
Коефициент на топлопроводност (λ) λ А1 W/(m.K) за 10°C
Коефициент на топлинно съпротивление (R ≥) R ≥ 75 m² K/W за 10 °C
Дифузно съпротивление на водната пара   77m² 24h/ден mm Hg
Температура на приложение   80°C  

 

Документи

Декларация за експлоатационни показатели
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
Декларация за eксплоатационни показатели - Climaver А2 Plus

Този документ има информативен характер и фирмата си запазва правото да променя данните в него. Сен-Гобен Изовер не отговаря за използването и приложението на материалите извън указанията в настоящия документ, техническата документация или инструкциите за използване.