Стъклена вата
Изолация за скатни покриви
Изолация за тавани и софити
Изолация за преградни стени и предстенни обшивки

ISOVER Akusto 4+

ISOVER Akusto 4+ е ролка стъклена вата произведена по технологията 4+. Произведена в Италия с най-малко 80% рециклирано стъкло и със свързващо вещество произведено под изключителнa, патентована технология, която гарантира максимално качество на въздуха в помещенията.
Прочети повече
Read less

Ключови предимства

  • Лесно транспортиране
  • Лесно се обработва
  • Минимална нужда от пространство по време на транспортиране и съхранение
  • Минимален отпадък по време на монтаж

Употребява се при

  • ISOVER Akusto 4+ се използва предимно за топло - и звукоизолация на индустриални и жилищни покриви и подобрение на акустиката в сградата.

Детайли на вариантите

  Код Стойност Мерна единица
Допуск за дебелина   T1 mm
Допуск за дължина   ± 2% %
Допуск за правоъгълност   ± 1,5% %
Паропропускливост µ 1  
Специфичен топлинен капацитет      1.030 J/Kg∙K
​Реакция на огън   A1  
Коефициент на топлопроводност (λ) λD за 30mm: 0,038 за 50-100 mm:0,040 W/(m∙K)
Стабилност на размерите при (70+2) оС и относ. влажност (90+5)% DS (T+)   ≤ 1 %

 

Размер и опаковка

Articles information
Thickness (m) CPU length (mm) Width (m) Дебелина [mm] Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W] Палет [m²]
Thickness (m)30 CPU length (mm)10 000 Width (m)600 Дебелина [mm]30 TWIN Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]0,75 + 0,75 Палет [m²]576
Thickness (m)50 CPU length (mm)7 500 Width (m)600 Дебелина [mm]50 TWIN Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]1,00 + 1,00 Палет [m²]432
Thickness (m)75 CPU length (mm)9 000 Width (m)600 Дебелина [mm] Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]1,85 Палет [m²]259,2
Thickness (m)100 CPU length (mm)8 000 Width (m)600 Дебелина [mm] Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]2,50 Палет [m²]230,4

Документи

Избери всички
Технически карти
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
Технически лист ISOVER Akusto 4+
Декларация за експлоатационни показатели
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
Декларация за експлоатационни показатели - AKUSTO 4+

Този документ има информативен характер и фирмата си запазва правото да променя данните в него. Сен-Гобен Изовер не отговаря за използването и приложението на материалите извън указанията в настоящия документ, техническата документация или инструкциите за използване.