Стъклена вата
Подова изолация
Изолация за основи
Подова изолация

ISOVER Ekosol 4+

ISOVER Ekosol N 4+ е водоотблъскваща плоча от стъклена вата 4+. Произведена в Италия с най-малко 80% рециклирано стъкло и със свързващо вещество произведено под изключителнa, патентована технология, която гарантира максимално качество на въздуха в помещенията. Плоча без кашировка.
Прочети повече
Read less

Ключови предимства

  • Отлична реакция огън
  • Лесно транспортиране
  • Лесно се обработва
  • Механична стабилност

Употребява се при

Плочите ISOVER Ekosol N се използват за топло- и звукоизолация на подове срещу ударен шум, причинен основно от пешеходен трафик.

Детайли на вариантите

  Код Стойност Мерна единица
Допуск за дебелина   Т2 mm
Допуск за дължина   ± 2% %
Допуск за правоъгълност   ≤ 5 mm/m
Допуск за равнинност   ≤ 6 mm
Допуск за ширина   ± 1,5% %
Краткосрочно водопоглъщане   ≤1 kg/m²
Паропропускливост µ 1  
Специфичен топлинен капацитет   1,030 J/Kg·K
​Реакция на огън   A2FL-S1  
Коефициент на топлопроводност (λ) λD 0,031 W/(m∙K)
Якост на натиск при 10 % деформация (σ10) CS (10)   >5 kPa
Стабилност на размерите при (70+2) оС и относ. влажност (90+5)% DS (T+)      ≤ 1 %

 

Размер и опаковка

Articles information
Thickness (mm) CPU length (m) Width (m) Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W] Палет [m²]
Thickness (mm)15 CPU length (m)1 200 Width (m)1 000 Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]0,45 Палет [m²]86,40
Thickness (mm)20 CPU length (m)1 200 Width (m)1 000 Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]0,60 Палет [m²]72,00

Документи

Избери всички
Технически карти
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
Технически лист ISOVER Ekosol N 4+
Декларация за експлоатационни показатели
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
Декларация за експлоатационни показатели - ISOVER Ekosol N 4+

Този документ има информативен характер и фирмата си запазва правото да променя данните в него. Сен-Гобен Изовер не отговаря за използването и приложението на материалите извън указанията в настоящия документ, техническата документация или инструкциите за използване.