ИЗОВЕР Мулти-Комфортна Къща в Делта Хил с. Кладница

ИЗОВЕР Мулти-Комфортна Къща в Делта Хил с. Кладница

 

Еднофамилна Мулти-Комфортна Къща на ИЗОВЕР с енергийни параметри, измерени с PHPP - 10.09.2012

село Кладница
България

  • Специфичната нужда от енергия за отопление е 12 kWh/m2 годишно
  • Топлинен товар: 12 kWh/m2 годишно
  • Нуждата от първична енергия за всички нужди е 39 kWh/m2 годишно. Това е значително по-ниска стойност от максимално допустимите за една пасивна къща 120 kWh/m2 годишно. Постигната е чрез заменянето на топлоизточника с такъв на биомаса, което е още един принос в екологичността на сградата заради намаляването на коефициента за първична енергия.
  • Слънчево електричество: 52 kWh/m2 годишно
  • Заложена е нужната за пасивна къща добра въздухонепроницаемост: 
  • 0.13 h-1 (Отчетено с “Blower door” тест)
  • Къщата няма да има нужда от климатизация през лятото.

 

Duration: Април 2012 г.- Август 2013 г.

Performance: Тип строителство: смесено. Лека екологична конструкция. Само фундаментите, носещите рамки и покрива на гаража са от стоманобетон. Всичко останало е проектирано с леки стоманени и дървени конструкции.

Разгъната застроена площ: 970 м2

Чиста жилищна площ: 416 м2

Архитект: Георги Николов

Проектиране по стандарт Пасивна къща: Студио АРХЕ ЕООД,

ИЗОВЕР Мулти-Комфортна Къща в Делта Хил с.
ИЗОВЕР Мулти-Комфортна Къща в Делта Хил с. 3
ИЗОВЕР Мулти-Комфортна Къща в Делта Хил с. 4