Каменна вата

ISOVER PLC NT

ISOVER PLC NT са плочи от каменна минерална вата ISOVER. Произвеждат се от стопени в пещ минерални суровини, които в последствие се фиберизират и се добавят минерални масла за предпазване от прах и проникване на влага.
Прочети повече
Read less

Плочите, поставени върху конструкцията трябва да се защитят подходящо от външните атмосферни условия (напр. дифузно фолио). Плочите са каширани с черен стъклофибърен воал.

Предимства

 • нетоксичен
 • висока паропропускливост
 • неограничена устойчивост във вертикално положение
 • екологично чист и хигиеничен
 • напълно хидрофобиран
 • дълготраен (не стареещ продукт)
 • устойчив на дървесни вредители, гризачи и насекоми
 • химически неутрален, некорозивен
 • лесен за употреба: може да се реже, пробива и др.
 • много добри топлоизолационни характеристики (нисък коефициент на топлопроводност)
 • пожароустойчивост, негорим материал
 • oтлични звукоизолационни характеристики (висок коефициент на звукопоглъщане)

Употребява се при

Плочите ISOVER PLC NT се използват за топло-, звукоизолация и пожарна защита в жилищни и индустриални сгради:

 • Вентилируеми фасади
 • Окачени фасади
 • Тавани
 • Преградни стени със специфични изисквания за пожароустойчивост.
 • Стени на сгради с метална конструкция
 • Стени на сгради с дървена конструкция

Този документ има информативен характер и фирмата си запазва правото да променя данните в него. Сен-Гобен Изовер не отговаря за използването и приложението на материалите извън указанията в настоящия документ, техническата документация или инструкциите за използване.

Сен-Гобен България ЕООД
Гр. Костинброд 2230
Индустриална зона
Ул. "Император Константин Велики" №13
Тел.: 02/ 4899084; Факс: 02/ 48994955

Технически характеристики

  Код Стойност Мерна единица:
Температура на топене   ≥ 1000 °C
​Реакция на огън   А1  
Коефициент на топлопроводност (λ) λD 0.035 W/(m K)
Температура на приложение   200 °C
Дифузно съпротивление на водната пара μ MU 1  

Размер и опаковка

Articles information
Thickness (mm) CPU length (mm) Width (mm) m2/пакет m2/палет Декларирано топлинно съпротивление RD(m2.K/W)
Thickness (mm)50 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 m2/пакет4,80 m2/палет57,6 Декларирано топлинно съпротивление RD(m2.K/W)1,40
Thickness (mm)100 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 m2/пакет2,40 m2/палет28,8 Декларирано топлинно съпротивление RD(m2.K/W)2,85
Thickness (mm)120 CPU length (mm)1 000 Width (mm)600 m2/пакет1,80 m2/палет21,6 Декларирано топлинно съпротивление RD(m2.K/W)3,40

Документи

Избери всички
Технически карти
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
tds_plc_nt_bg
Декларация за експлоатационни показатели
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
dop_pla-plf-plc-plt_bg

Този документ има информативен характер и фирмата си запазва правото да променя данните в него. Сен-Гобен Изовер не отговаря за използването и приложението на материалите извън указанията в настоящия документ, техническата документация или инструкциите за използване.