За да се избегне образуването на топлинни мостове, препоръчително е изолацията между гредите да е в два слоя. При монтаж, горният слой задължително да покрива местата на снадката на долния слой.

Ватата няма нужда от механично закрепване. Необходимо е само да се инсталира между гредите така, че да запълни цялото пространство без да оставя фуги. Благодарение на еластичната си форма, материалът надеждно се фиксира в конструкцията. 

При изолация на участъци с по-сложни конфигурации, е добре да се предвиждат допълнителни 10 мм за обезпечаване на плътно прилягане на материала. 

За постигане на оптимална въздухонепроницаемост на конструкцията, Изовер препоръчва полагането на климатичната мембрана Vario Duplex и нейните аксесоари.
Скатен покрив

Предимства

  • Решение, приложимо във всички видове дървени скатни покриви
  • Отлични топлоизолационни характеристики
  • Отлична въздухонепроницаемост
  • Паропропускливост
  • Намаляване на риск от конденз през зимата
  • Решение, приложимо при изпълнение на нормативните наредби

Технически характеристики

Продукти с това приложение

 
Продукт Материал Клас негоримост λ W/(m.K)
VARIO KM Duplex UV​ Климатична мембрана    
FORTE ROLL Стъклена вата А1 0,034
UNIROLL PLUS Стъклена вата A1 0,036
AKUSTO Стъклена вата A1 0.039