isolation

Предимства

  • Решение, приложимо във всички видове нежилищни дървени скатни покриви
  • Отлични топлоизолационни характеристики
  • Паропропускливост
  • Решение, приложимо при изпълнение на нормативните наредби

Технически характеристики

Продукти с това приложение

Продукт Материал Клас негоримост λ W/(m.K) Якост на натиск (SC10) Гранично натоварване
RIO Стъклена вата A1 0.042    
ЕКО Стъклена вата A1 0.044    

Детайли на вариантите