Топлоизолация на бетонови плоски покриви
isolation

Предимства

  • Решение, приложимо във всички видове плоски покриви
  • Отлични топлоизолационни характеристики
  • Паропропускливост
  • Решение, приложимо при изпълнение на нормативните наредби