isolation

Предимства

  • Решение, приложимо във всички видове бетонови скатни покриви
  • Отлични топлоизолационни характеристики
  • Паропропускливост
  • Решение, приложимо при изпълнение на нормативните наредби

Технически характеристики

Продукти с това приложение

Продукт Материал Клас негоримост λ W/(m.K) Якост на натиск (SC10) AFr Гранично натоварване
MUPAN Стъклена вата А1 0,034   > 5 kPa с/м2  
PLA Каменна вата A1 0.035   > 12,3 kPa с/м2  
PLU Каменна вата A1 0.037   > 5 kPa с/м2