Ниско-енергийна еднофамилна жилищна сграда в София, кв. Враня