ИЗОВЕР организира семинар на тема “Проектиране и строителство на Пасивни сгради”, като част от развитието на концепцията «Мулти-Комфортна Къща на Изовер