ИЗОВЕР обяви първите награди за Енергийна Ефективност по време на събитие, посветено на Мулти-Комфортната Къща