Изовер представи иновативни решения по време на Общото събрание на КАБ