ИЗОВЕР представи визията на компанията за енергийна ефективност в сградите по време на годишната конференция на ЕкоЕнергия