Изовер провежда втори семинар за Енергийно-ефективно строителство