ИЗОВЕР спонсорира Българския Ден за Енергийна Ефективност