Международен ден по безопасност, здраве и околна среда – 7-ми октомври 2014г.