Уникалната вата ULTIMATE бе представена пред Столичното управление за Пожарна безопасност