Устойчивите решения на ИЗОВЕР са представени на архитектите в гр. Плевен