ИЗОВЕР - новини и събития. 350 години Сен-Гобен. Студентски международен конкурс за Мулти-Комфортна Къща